האתר הארכיאולוגי

מאת גרשון אדלשטיין, ארכיאולוג, מהחופרים הראשונים בעין יעל 

יש מקומות המעוררים השראה, עין יעל הוא אחד מהם. כך הרגשתי בביקורי הראשון במקום לפני שלושים ושתיים שנה.

הקמת המוזיאון באה כתוצאה מהסקר והמחקר הארכיאולוגי של עמק רפאים. סקר ומחקר ששינו את הבנתנו את קורות האזור והעורף החקלאי של ירושלים.

קורות עין יעל הוא סיפור המגולל בתוכו את הקשר בין חקלאי לאדמתו, בין בעל מלאכה למלאכתו. חקלאים שהשתייכו לאומות שונות גידלו בה את הזית הגפן והרימון והפיקו מהם שמן ויין. תפקידם היה לכלכל את עצמם ואת תושבי ירושלים.

המייסדים היו בני יהודה של ימי הבית הראשון. הצורך להגדיל את כמות המזון לאוכלוסיית העיר ההולכת וגדלה דרבנה את חקלאי הרי יהודה למצוא פתרון למיעוט הקרקע הראויה לעיבוד. הפתרון היה בניית מדרגות חקלאיות. אלה בנו קירות תמך המחזיקות מילוי אדמה. טכנולוגיה פשוטה הדורשת מיומנות שתמנע את קריסתם בעונת הגשמים.

מקימי החווה של עין יעל הקימו בה בית אחוזה וכרו נקבה אל תוך ההר להשקיית המדרגות החקלאיות. האתר כולו גודר גדר אבן, כסמל לבעלות וכהגנה מפני בעלי חיים.

ומאז עד ימינו כל תושבי החווה יהודים ובבלים, רומאים ונוצרים, ערבים ויוונים שמרו על שטחי הקרקע ועל מתקני החקלאות כשומר על אוצר בעל ערך רב.

בימי השלטון הרומי, בסוף המאה השנייה, האתר הפך לוילה כפרית.

וילות כפריות כדוגמת עין יעל הוקמו ברחבי האימפריה הרומית עוד לפני המאה הראשונה. באזור ירושלים בנייתם החלה רק לאחר דיכוי מרד בר-כוכבה. וילה כפרית היא חווה חקלאית שנמסר לקצין צבא בסיום שרותו. האדמה ועיבוד התוצרת החקלאית נעשה על ידי עבדים וצמיתים. בעלי החווה בנו לעצמם מבני מגורים מפוארים. בעין יעל נחשפו מגורי הבעלים הכולל חדר האירוח: הטריקליניום שקירותיו עוטרו פרסקו צבעוני וברצפתו כוסה בפסיפסים מרהיבים. במדרגה שמתחת לחדרי המגורים נחשף קטע מבית מרחץ ששימש לבעלי הבית ואורחיו. בכניסה לחווה נמצא בית מרחץ גדול יותר כנראה מבנה ציבור ששימש לצבא ולעוברי אורח.

המבנים נעזבו במאה הרביעית, אך הם עמדו על תילם עוד כשלוש מאות שנה! עד שנהרסו ברעידת אדמה. על כך מעידים סלעים גדולים שנמצאו על כל רצפות המבנים שנחשפו. בתצלומים רצפת הפסיפס של מרכז הטריקליניום, ובו פלטת שיש עליה עמדה מזרקת מים.

השלטון הרומאי התחלף ובמקומו קמה האימפריה הביזנטית. הנצרות הפכה לדת השלטת. עדות קטנה לשינוי הוא הצלב שנצבע באחד מקירות בית המרחץ הרומי.

כמה מאות שנים מאוחר יותר שוב מהפכה, הארץ נכבשת על יד שבטים ערביים. בעין יעל נבנית בית אחוזה בהם מתגוררים הבעלים החדשים. איננו יודעים מי היו תושבי החווה בעת הזו. בזמן זה הוקם מתקן של גת גדולה להפקת שמן זית.

במאה התשע עשרה טיילים מגיעים לעין יעל מהם אנו יודעים שהבעלים החדשים היא הכנסייה היונית אורתודוקסית. משפחה יוונית התגוררה במקום עד סוף מאה זו, אחד מקירות ביתם עדיין עומד בסמוך לגרם המדרגות המערבי.

לאחר מלחמת ששת הימים עין יעל חוזרת להוות חלק מירושלים היהודית. רשות העתיקות, הקרן לירושלים והקרן הקיימת לישראל משתפים פעולה לשחזור המקום. שלושת אלפים שנותיה של החווה החקלאית מגיעים לקיצם, עין יעל הופך למוזיאון פעיל. עמותת עין יעל ממנה עצמה להמשיך ולשמור על האתר כפי שעשו, באהבה רבה, חקלאי העבר.

גלילה לראש העמוד