הפעילות מתקיימת בקבוצות קטנות ואורכה שעתיים. הפעילות כוללות סיור ושתי סדנאות לבחירה מתוך הטבלה.

ההדרכה והתכנים מותאמים לפי גיל, יכולת והמלצת הצוות החינוכי והטיפולי.

עד 15 משתתפים

ניתן לבצע סדנאות עונתיות או סדנאות לשימור מלאכות עתיקות