סילבוס קורס טבע תרפיה

סילבוס תכנית העשרה והכשרה לטבע תרפיה בדרך מרכז יעלים 2020* מפגש 1 יום ג' 05.05.20 - היכרות בקבוצה ותרגיליo.d.t. (איתן) מרכז "יעלים" – עין יעל 16:00-20:00 מפגש 2 יום ג' 12.05.20 - משחקיות בטבע תרפיה (איתן) מרכז "יעלים" – עין יעל 16:00-20:00 מפגש 3 יום ג' 19.5.20 - האיכויות התרפויטיות במיומנויות החיים של תרבויות האדמה – הצתת אש (מיכה) מרכז "יעלים" – עין יעל 16:00-20:30 מפגש 4 יום ג' 26.5.20 - האיכויות התרפויטיות במיומנויות החיים של תרבויות האדמה – גששות כשער למודעות טבע (מיכה) מרכז "יעלים" – עין יעל 16:00-20:30 מפגש 5 יום ג' 02.06.20 האיכויות התרפויטיות במיומנויות החיים של תרבויות האדמה – הסוואה והתגנבות בטבע (מיכה) מרכז "יעלים" – עין יעל 16:00-20:30 מפגש 6 יום ג' 09.06.20 - הנחיית קבוצות בטבע , "להפוך פרשנות לעשייה" (איתן) מרכז "יעלים" – עין יעל 16:00-20:00 מפגש 7 ימים ה'-ו' 18-19.06.20 - יסודות המסע הטיפולי , "המעגל השלם של העבודה בטבע" (איתן ועטרה) נחל הבניאס יום ה' 10:00 עד יום ו 13:30 מפגש 8 יום ג' 23.6.20 - מתודות לעיבוד מסע, הבעה ויצירה בטבע. (עטרה) מרכז "יעלים" – עין יעל 16:00-20:00 מפגש 9 יום ג' 30.6.20 - 'איקשה ווישאשא' האדם הטבעי – טבע תרפיה בדרך האדומה (תומר) מרכז "יעלים" – עין יעל 16:00-20:30 מפגש 10 יום ג' 07.07.20- גש"ר מאח"ד , טבע תרפיה כמפתחת חוסן (איתן) מרכז "יעלים" – עין יעל 16:00-20:00 מפגש 11 יום ג' 14.07.20 - פרידה בקבוצה (איתן) חוף פלמח"ים 18:00-24:00 מפגש 12 יום ג' 03.21 - לקטות אביב (ירון) משתתפי הקבוצה יוזמנו למפגש הליקוט האביבי של אנשי יעלים באביב 2021 *התכנית ניתנת לשינויים