מרכז יעלים מפעיל קבוצות הכשרה ותעסוקה בתחומי הדרכה בטבע ופעילות חקלאית בעין יעל.

תחום הפעילות

קורס מדריכים צעירים
נוער בירוק
תיאור

ערכו המוסף של מרכז יעלים מתבטא בשילוב הנערים בעבודות הדרכה בעין יעל. הכשרת המדצי"ם אורכת כשנה שלאחריה מקבלים המדריכים הצעירים הזדמנות לעבוד בשכר עם קבוצות שונות תוך פיקוח, ליווי ותמיכה בהתפתחות האישית של הנערים. קורס המדצי"ם כולל לימודי הנחיית קבוצות, טכניקות מסירה, הכשרות בתחום המלאכות הקדומות והעבודה האתגרית ,חיזוק הביטחון העצמי וכושר עמידה מול קהל.

אחת לשנה בחודשי הקיץ מציע מרכז יעלים לנערים תעסוקה בשכר במלאכות כפיים - גינון, תחזוקה, נגרות ובנייה. העבודה במרכז יעלים מתקיימת במסגרת פרוייקט נוער בירוק של החטיבה לקידום נוער בעיריית ירושלים.